Geurveiligheid

ScentAir streeft ernaar om altijd een leidende positie in te nemen op het gebied van wereldwijde geurveiligheid. Dat is onze toewijding aan u.  

Geurveiligheidsnormen ScentAir 

Als wereldwijde organisatie weet ScentAir dat haar producten de levens van talrijke klanten beïnvloedt. Veel van de toonaangevende merken in de wereld maken gebruik van onze dienst. En uiteindelijk bereiken onze producten miljoenen eindgebruikers. We nemen onze rol als zakelijke wereldburgers dus zeer serieus.  

ScentAir streeft ernaar om producten te bieden die we comfortabel kunnen gebruiken. Niet alleen voor onszelf maar ook in het bijzijn van onze familie. Om die doelstelling te bereiken houden we ons aan strikte veiligheidsnormen. We weigeren om de formaliteiten te omzeilen. Van de materialen die we gebruiken tot onze leveringsmethode besteden we veel aandacht aan de details om veiligheid op elk productieniveau te garanderen.  

Geuren van ScentAir bevatten geen toxines, bekende carcinogenen of respiratoire allergenen. 

Bovendien voldoet ScentAir aan de veiligheids- en wettelijke vereisten of overtreft deze, waaronder die van: 

 • de International Fragrance Association (IFRA) - Gedragscode
 • de Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
 • Geregistreerd onder de Toxic Substance Control Act (TSCA)
 • Proposition 65 van de staat Californië volgens OEHHA
 • het California Air Resource Board (CARB)
 • Voldoet aan de EU Reach
 • Voldoet aan de Korea K-Reach

We zijn toegewijd aan veiligheidspraktijken die de gezondheid van deze en de volgende generatie waarborgen. Dat is onze toewijding aan onszelf. En onze toewijding aan u.  


ScentAir hanteert een proactieve benadering van geurveiligheid  op 3 manieren: 

Hoe ScentAir de geurveiligheid verzekert 

ScentAir is altijd proactief geweest in het onderhoud van ons veiligheidsdossier en onze toewijding aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.  

We volgen een drieledige aanpak om hoge veiligheidsnormen te handhaven door:  

 • Interne regelgeving 
 • Externe regelgeving 
 • naleving van de toeleveringsketen  

Interne regelgeving 

ScentAir is er trots op dat het voldoet aan de wettelijke normen en deze steeds vaker overtreft. Om te verzekeren dat we altijd aan de regels voldoen, wordt de veiligheid van elke geur rechtstreeks gecontroleerd door ons intern geurreguleringsteam . Zij zorgen ervoor dat  alle relevante veiligheidsdocumentatie te allen tijde wordt gecontroleerd en onderhouden. Ze ondersteunen ook rechtstreeks de klantendienst  voor alle vragen over veiligheid. Hierdoor hebben de klanten van ScentAir op verzoek eenvoudig  toegang tot  Veiligheidsinformatiebladen (VIB) of andere veiligheidsdocumenten. 

Externe regelgeving 

We stellen hoge normen voor onszelf. Maar het zijn de regelgevende instanties die ons helpen te begrijpen  hoe  we die hoge veiligheidsnormen kunnen bereiken.  Geuren behoren tot de meest geteste ingrediënten op de markt voor consumentenproducten. Al bijna vijftig jaar is de geurbranche toonaangevend op het gebied van veiligheid.  Materialen die door de geurbranche worden gebruikt zijn geëvalueerd door het Research Institute for Fragrance Materials (RIFM). Het RIFM-veiligheidsprogramma bestaat in feite al langer dan het Environmental Protection Agency (EPA).  

RIFM heeft samengewerkt met de International Fragrance Association (IFRA) om gebruiksnormen voor geurstoffen vast te stellen. Ze zorgen ervoor dat bedrijven die lid zijn van het IFRA voldoen aan de vastgestelde normen en deze in praktijk brengen. Producten kunnen op elk ogenblik worden getest om de naleving te controleren. 

ScentAir is er trots op om het enige IFRA-lid te zijn in de sector van omgevingsgeuren. Verificatie van het lidmaatschap voor ScentAir vindt u op de ledenpagina van de IFRA Fragrance Creators Association 

Dit zijn slechts enkele van de  regelgevende instanties waaraan ScentAir voldoet: 

 • Lid van de International Fragrance Association (IFRA) 
 • Geregistreerd bij het EPA in overeenstemming met de Toxic Substance Control Act (TSCA) 
 • Voldoet aan de VOC-richtlijnen uiteengezet door het California Air Resource Board (CARB) 
 • Onze geuren bevatten GEEN componenten die carcinogeen zijn volgens deze regelgevende instanties:  
  • National Toxicology Department (NTP)2  
  • Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC)3  
  • Occupational Safety and Health Association (OSHA)4  

Naleving van de  toeleveringsketen 

ScentAir haalt onze geuren bij vertrouwde marktleiders. Deze geurbedrijven zijn onderworpen aan dezelfde voorschriften als ScentAir. We maken het een prioriteit om uitsluitend samen te werken met partners die de regelgevende instanties naleven.  Vanaf de creatie van geuren tot het moment dat de geur het magazijn van ScentAir verlaat, kunt u er zeker van zijn dat elk niveau van de toeleveringsketen voldoet aan de regelgevingspraktijken.  

Contact Form

Vraag vandaag nog uw consult aan!