Privacybeleid

Privacyverklaring voor ScentAir-producten en -diensten

In de Privacyverklaring voor ScentAir-producten en diensten ('Privacyverklaring') wordt informatie beschreven die ScentAir Technologies LLC en de aan haar gelieerde bedrijven en dochterondernemingen (gezamenlijk 'ScentAir') verzamelt, gebruikt, deelt en opslaat, inclusief persoonlijke gegevens (d.w.z. gegevens waaraan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, zoals uw naam, e-mailadres of factuurgegevens, of andere gegevens die redelijkerwijs kunnen worden gebruikt om deze informatie uit af te leiden).

Dit document richt zich op informatie die is gerelateerd aan contractuele diensten voor de verstrekking van ScentAir-producten en diensten door ScentAir aan bedrijven en organisaties via hun respectieve vertegenwoordigers, inclusief ScentStream, ScentStream mogelijk gemaakt door ScentConnect, ScentDirect, ScentWave, ScentWave Mini, ScentBox, de Scent-media die worden gebruikt in elk verspreidingssysteem en alle andere ScentAir-producten en diensten (gezamenlijk 'ScentAir-producten'). In deze Privacyverklaring valt onder de term 'ScentAir-producten' ook onze Web-apps, Mobiele apps en abonnementsdiensten zoals gedefinieerd in onze  Gebruiksvoorwaarden.

Zoals hierin gebruikt, vallen onder 'ScentAir-servers' of 'cloudgebaseerde servers van ScentAir' de serveromgevingen die door onze gecontracteerde externe leveranciers worden bediend.

In ons  Privacybeleid voor ScentAir-websites geven we aanvullende informatie over hoe we informatie van onze openbare websites verzamelen en gebruiken

Onze belofte:

 1. We zullen transparant zijn  over de verschillende soorten informatie die we verzamelen en hoe we deze gebruiken.
 2. We zullen uw toestemming vragen  voordat we uw persoonlijke informatie delen met derden met andere doeleinden dan op uw verzoek of om de Producten van ScentAir te bieden, en dat doen we alleen als we denken dat u hiermee een welkome aanvullende service wordt geboden.
 3. We zullen de beste beveiligingsprogramma's in hun soort gebruiken  om uw gegevens veilig te houden en de verbonden Producten van ScentAir te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang.

Uw toestemming: toestemming voor gegevensverzameling en -verwerking. Door ScentAir-producten te gebruiken, gaat u ermee akkoord om ons informatie te laten verzamelen en verwerken zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Internationale gegevensoverdrachten. Uw persoonlijke informatie kan worden verzameld, verwerkt en opgeslagen door ScentAir of haar serviceproviders in de Verenigde Staten of andere landen waarin onze servers zich bevinden. Let op: de privacybescherming en wettelijke vereisten, inclusief de rechten van autoriteiten om toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie, zijn in sommige van de landen mogelijk niet gelijk aan die van uw land. Als u ScentAir-producten gebruikt in de Europese Economische Ruimte of andere regio's met wetten waarin verzameling of gebruik van gegevens wordt geregeld, die verschillen van de wetgeving van de Verenigde Staten, gaat u akkoord met de overdracht van uw persoonlijke gegevens naar de Verenigde Staten of andere landen waarin ScentAir opereert.

Welke informatie verzamelt ScentAir?

Met ScentConnect-producten wordt het volgende verzameld:

 • Gegevens over instellingen
 • Gegevens uit de olievolumesensoren van het apparaat
 • Directe aanpassingen van het apparaat
 • Gegevens over gebruik
 • Technische gegevens van het apparaat

Installatiegegevens die u geeft en die ScentAir documenteert:  Wanneer we een ScentConnect-apparaat (het 'apparaat') installeren, gebruiken we kleine stukjes informatie om een initieel apparaatprofiel en een instellingenprogramma aan te maken waarmee uw ruimte optimaal blijft ruiken. Zo voeren we bijvoorbeeld de tijdzone van de installatielocatie in, evenals waar het apparaat zich in uw faciliteit bevindt en/of het HVAC-systeem.

Gegevens uit de sensoren van het apparaat: We verzamelen gegevens uit olievolumesensoren die in het apparaat zijn ingebouwd, evenals omgevingstemperatuur, HVAC-kanaaldruk, de stroomvoorziening naar het apparaat, gegevens over werking van de pom en diensturen van de pomp. Dit helpt ScentAir om te zorgen voor een consistente en efficiënte geurervaring.

Directe aanpassingen van het apparaat: Als u instellingen verandert zoals geurintensiteit of de programmering in het ScentAir-apparaat, wordt die informatie vastgelegd en met ScentAir gedeeld, zodat we uw geurervaring kunnen optimaliseren.

Gegevens over gebruik: Telkens wanneer u uw systeem aan- of uitzet, legt ScentAir de tijd en duur vast gedurende welke uw systeem actief is geweest, om u functies te kunnen bieden zoals gebruikshistorie en om uw geurervaring anderszins te optimaliseren.

Technische gegevens van het apparaat: Om uw ervaring in de loop van de tijd te verbeteren en om enig probleem die u met het ScentAir-apparaat kunt ondervinden te helpen oplossen, leggen we het model en serienummer vast, de softwareversie en de technische gegevens over de prestaties van het apparaat.

 

Welke informatie wordt gedeeld tussen meerdere verbonden ScentAir-producten en met ScentAir?

Als u meerdere ScentAir-producten heeft die met elkaar communiceren, kunnen die producten bepaalde informatie met elkaar delen, zoals gegevens over geurschema's, geurintensiteit en olievolumes. Dit delen kan lokaal plaatsvinden tussen verbonden apparaten (zowel ScentAir als apparaten van derden). Delen kan ook plaatsvinden tussen uw mobiele apparaat of applicatie en de cloudgebaseerde servers van ScentAir.

Wifi-netwerkgegevens: Voor het verbinden van uw ScentAir-product met onze Diensten, of om toegang te krijgen tot uw ScentAir-product via het internet vanaf een computer, smartphone of tablet, moet u mogelijk verbinding maken met uw wifi-netwerk. Tijdens installatie vraagt uw ScentAir-product u om uw wifi-netkwerknaam (SSID) en -wachtwoord om verbinding te maken met het internet. Deze informatie zal op het apparaat worden opgeslagen, samen met uw IP-adres, zodat u het apparaat vanaf uw computer, smartphone of tablet kunt openen en beheren, en zodat uw apparaat kan communiceren met ScentAir-servers en software-updates kan downloaden.

Eenmaal verbonden met uw wifi-netwerk zal uw ScentAir-product regelmatig de gegevens naar ScentAir versturen zoals beschreven in deze Privacyverklaring (met uitzondering van uw wifi-wachtwoord) om u van de Diensten te voorzien.

Aanvullende geautoriseerde gebruikers: ScentAir kan u de mogelijkheid bieden om aanvullende geautoriseerde gebruikers in te schakelen voor toegang tot uw account. Als u hiervoor kiest, kunnen de aanvullende geautoriseerde gebruikers al uw apparaten, content en verbindingen beheren en bekijken. Uitgenodigde gebruikers kunnen ook aanvullende geautoriseerde gebruikers aan uw account toevoegen, dus let er op dat u alleen personen toevoegt die u vertrouwt. Een uitgenodigde gebruiker moet een ScentAir-account hebben of aanmaken, en informatie over uitgenodigde gebruikers (zoals e-mailadres, naam of wijzigingen in productinstellingen) worden met uw account opgeslagen.

E-mailadressen: Wanneer u een account aanmaakt op Mijn account (https://myaccount.scentair.com) (een 'ScentAir-account' of 'account'), verzamelen en bewaren we uw e-mailadres. Daarnaast kan ScentAir u de mogelijkheid bieden om personen in te schakelen voor toegang tot uw account als aanvullende geautoriseerde gebruikers. We zullen u vragen om het e-mailadres van dergelijke personen en we kunnen hen automatisch namens u een uitnodiging versturen via e-mail. ScentAir slaat deze informatie over het versturen van deze e-mail op, om uw vriend te registreren nadat uw uitnodiging is geaccepteerd en om het succes van onze diensten te volgen.

Basisprofielgegevens: Uw account staat u toe om bepaalde basisprofielgegevens zoals uw naam en contactgegevens te verstrekken. Profielgegevens kunnen in verband met de diensten aan anderen worden getoond. Daarnaast kunnen we, als u de ScentAir Mobiele app downloadt, uw mobiele apparaat-ID's (zoals IDFA, AAID of andere apparaat-ID's) verzamelen en opslaan.

Aanvullende geautoriseerde gebruikers: ScentAir kan u de mogelijkheid bieden om aanvullende geautoriseerde gebruikers in te schakelen voor toegang tot uw account. Als u hiervoor kiest, kunnen de aanvullende geautoriseerde gebruikers al uw apparaten en accountcontent beheren en bekijken. Uitgenodigde gebruikers kunnen ook aanvullende geautoriseerde gebruikers aan uw account toevoegen, dus let er op dat u alleen personen toevoegt die u vertrouwt. Een uitgenodigde gebruiker moet een ScentAir-account hebben of aanmaken, en informatie over uitgenodigde gebruikers (zoals e-mailadres, naam of wijzigingen in productinstellingen) worden met uw account opgeslagen.

Mobiele locatiegegevens: U kunt ervoor kiezen om functies in te schakelen waarbij u om toestemming wordt gevraagd om locatiegegevens van uw mobiele apparaat te delen. Als u deze toestemming geeft, maakt de ScentAir-app gebruik van standaardlocatiediensten die in iOS en Android zijn ingebouwd. Deze gegevens kunnen worden verwerkt of gecombineerd met gegevens van andere producten om door ScentAir geboden functies te verbeteren.

Bluetooth-gegevens: voor Bluetooth-geactiveerde ScentAir-producten kunnen, waar van toepassing een draadloos identificatiesignaal uitzenden. Dit wordt gebruikt om verbinding te maken met uw voor Bluetooth-ingeschakelde apparaten (zoals een smartphone of tablet) om functies te leveren.

Vergeet niet dat we, wanneer u onze sites bezoekt, persoonlijke gegevens verzamelen zoals beschreven in ons afzonderlijk  Privacybeleid voor ScentAir-websites. Zoals de meeste internetsites leggen we routinematig loginvoer (waaronder informatie zoals uw IP-adres) en technische informatie (zoals uw type browser en versie) vast wanneer uw browser, mobiele apparaat of ScentAir-producit contact legt met onze servers.

Hoe gebruikt ScentAir de informatie die het verzamelt?

We gebruiken deze informatie om ScentAir-producten en -diensten te bieden, ontwikkelen en verbeteren, waaronder het uitvoeren van tests en het doen van aanbevelingen over producten en hun prestaties. We kunnen uw contactgegevens gebruiken om u deze informatie te sturen, of om u te vragen deel te nemen aan enquêtes over uw gebruik van ScentAir, en om u andere berichtgeving van ScentAir te sturen.

We kunnen deze informatie ook gebruiken in een anoniem formulier voor onderzoeksdoeleinden en om ons te helpen bij het nemen van sales-, marketing- en zakelijke beslissingen. Zo kunnen we getotaliseerde gebruikersgegevens gebruiken over het aantal actieve ScentAir-gebruikers in een bepaalde staat/provincie, of het aantal geurverspreidingsapparaten per gebruikerslocatie.

We kunnen serviceproviders gebruiken om enkele van deze functies uit te voeren. Die serviceproviders mogen uw informatie niet voor enig ander doel delen.

We gebruiken voor de branche geldende methoden om deze informatie veilig en beveiligd te houden terwijl het via uw netwerk en via breedbandnetwerken of het internet naar onze servers wordt verzonden. Afhankelijk van uw locatie en het type gegevens kan ScentAir uw persoonlijke informatie verwerken op servers die zich niet in uw thuisland bevinden.

In het algemeen is ScentAir voor het doel van de toepasselijke wetgeving (bv. GDPR) een beheerder van de informatie die in verband met de producten en diensten wordt verzameld.

Onze wettelijke bases voor het verwerken van informatie

Als Europese wetgeving inzake gegevensbescherming van toepassing is op de verwerking van uw gegevens, verwerken we uw informatie voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacyverklaring, op basis van de volgende wettelijke gronden:

Wanneer we een product of dienst verstrekken...

We verwerken uw gegevens om een product of dienst waar u onder een contract om heeft gevraagd te verstrekken en te ondersteunen, inclusief maar niet beperkt tot het leveren van onze Dienstvoorwaarden.

Wanneer we legitieme belangen nastreven...

We verwerken uw informatie voor onze legitieme belangen en die van derden terwijl we de juiste beveiligingsmechanismen toepassen om uw privacy te beschermen. Dit betekent dat we uw informatie verwerken voor zaken als:

 • het aanbieden en verbeteren van ScentAir-producten en -diensten
 • het ontwikkelen van nieuwe producten en functies
 • voor beter begrip van de manier waarop mensen onze producten en diensten gebruiken
 • het doen van onderzoek waarmee onze diensten voor onze gebruikers worden verbeterd en waarvan het grote publiek profiteert
 • het u toesturen van directe marketing en andere berichtgeving van ScentAir
 • het beschermen tegen schending van rechten, eigendom en veiligheid van ScentAir, onze gebruikers en het grote publiek
 • het detecteren, voorkomen of anderszins aanpakken van fraude, misbruik, beveiligings- of technische problemen met onze diensten
 • het onderhouden en verbeteren van de integriteit van onze computersystemen en het beschermen van de veiligheid van gegevens van onze gebruikers
 • het uitoefenen wettelijke claims, waaronder onderzoek naar mogelijke schendingen van toepasselijke Dienstvoorwaarden

Wanneer we voldoen aan wettelijke verplichtingen...

We verwerken uw gegevens wanneer we een wettelijke verplichting hebben om dat te doen, bijvoorbeeld als we reageren op een wettelijk proces of een verzoek van een overheidsinstantie.

We vragen u om uw toestemming voor het verwerken van uw informatie voor bepaalde specifieke doeleinden en geven u het recht om die toestemming op elk gewenst moment in te trekken.

In welke omstandigheden deelt ScentAir mijn informatie?

Onder geen enkele omstandigheden delen we uw persoonlijke informatie voor enig commercieel of marketingtechnisch doel dat niet is gerelateerd aan de activering of levering van ScentAir-producten en -diensten zonder u dat eerst te vragen. Periode. We verhuren of verkopen onze klantenlijsten niet. De volgende situaties zijn de beperkte situaties waarin we mogelijk persoonlijke informatie delen:

 • Met uw toestemming: We kunnen persoonlijke informatie delen wanneer we uw toestemming hebben. Een voorbeeld hiervan zou zijn als u een andere gebruiker uitnodigt voor toegang tot de Producten op uw account als een aanvullende geautoriseerde gebruiker.
 • Voor externe verwerking: We hebben leveranciers, serviceproviers en technici die helpen met sommige van onze verwerking en opslag, inclusief het assisteren bij het beantwoorden van uw vragen. Ze kunnen ook helpen bij het controleren van onze servers op technische problemen. Deze technici (evenals ScentAir-werknemers) kunnen bepaalde informatie over u of uw account openen in lijn met deze werkzaamheden maar deze technici mogen deze gegevens niet gebruiken voor doeleinden die niet voor ScentAir zijn.
 • Als onderdeel van zakelijke overdrachten: Na de verkoop of overdracht van het bedrijf en/of alle of een deel van haar activa, kan uw persoonlijke informatie deel uitmaken van de items die worden verkocht of overgedragen. We zullen een koper vragen om uw gegevens te behandelen volgens de geldende privacyverklaring op het moment van de verzameling daarvan.
 • Om wettelijke redenen: We zullen persoonlijke informatie delen met derden als we in goed vertrouwen denken dat de toegang tot, het gebruik van, het bewaren van of het bekendmaken van de informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om (i) te voldoen aan de geldende wetgeving, bepalingen, wettelijk processen of verzoeken van een overheidsinstantie; (ii) naleving van ScentAir-beleidsregels of contracten af te dwingen, inclusief onderzoek van mogelijke schendingen; (iii) fraude, beveiligings- of technische problemen te detecteren, voorkomen of anderszins aan te pakken; (iv) bescherming te bieden tegen schending van rechten, eigendom of veiligheid van ScentAir, onze gebruikers of het grote publiek, zoals vereist of toegestaan bij de wet.

We kunnen niet-persoonlijke informatie (bijvoorbeeld getotaliseerde of geanonimiseerde klantgegevens) openbaar delen en met onze partners. We kunnen bijvoorbeeld trends publiceren over geuroliegebruik en geurverspreidingsniveaus in de ruimtes waarin onze Producten worden gebruikt. Deze informatie kan ook worden gedeeld met andere gebruikers om ze te helpen hun geuroliegebruik beter te begrijpen vergeleken met anderen in de ScentAir-community, of om ons in het algemeen te helpen ons systeem te verbeteren. We kunnen ook niet-persoonlijke informatie met onze partners delen. We treffen maatregelen om te voorkomen dat deze niet-persoonlijke informatie met u in verband kan worden gebracht en we vragen van onze partners om hetzelfde te doen.

Welke keuzes heb ik en hoe kan ik mijn persoonlijke informatie verwijderen?

ScentAir bewaart uw persoonlijke informatie over het algemeen op servers van Scentair totdat  u ze verwijdert  of bewerkt, of voor zolang u klant van ScentAir blijft om uw van ScentAir-producten te kunnen voorzien. Daarnaast kan ScentAir uw persoonlijke informatie bewaren voor een redelijke tijd nadat u ScentAir-klant bent geworden, om geschillen op te lossen, wettelijke verdediging op te stellen, audits uit te voeren, legale zakelijke doeleinden na te streven, uw overeenkomsten af te dwingen en zich te houden aan toepasselijke wetten.

Zoals hierboven beschreven, wordt sommige informatie rechtstreeks op het ScentAir-apparaat verwerkt en opgeslagen.  Hieronder valt geen persoonlijke informatie.

ScentAir-klanten kunnen hun ScentAir-gegevens ook opvragen door naar  www.scentair.com/legal/privacy  te gaan of door een e-mail te sturen naar privacy@scentair.com.

Individuele rechten in de Europese Economische Ruimte:

Als u zich in de Europese Economische Ruimte bevindt, kunt u nagaan of ScentAir persoonlijke informatie over u verwerkt, toegang vragen tot uw persoonlijke informatie en ons vragen om uw persoonlijke informatie te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de verwerking door ScentAir van uw persoonlijke informatie. Maar dat kan van invloed zijn op uw gebruik van de ScentAir-producten en -diensten.

Als toepasselijke wetgeving u het recht geeft om toegang te vragen tot de (ontvangst)poort, bezwaar te maken tegen verwerking of deze te beperken, om rectificatie te vragen of om te verzoeken om persoonlijke informatie over u die door ScentAir wordt bewaard te wissen, kunt u dit doen, waar van toepassing, via de bedieningselementen in de ScentAir-applicatie of door contact op te nemen met ScentAir. Om uw privacy te beschermen, zal ScentAir ernaar streven om commercieel redelijke stappen te ondernemen om uw identiteit te verifiëren alvorens u toegang te verlenen of enige wijzigingen in uw persoonlijke informatie te laten aanbrengen.

Minderjarigen.

Alleen personen in de leeftijd van 18 jaar en ouder mogen optreden als Eigenaren of Geautoriseerde gebruikers van ScentAir-accounts. Persoonlijke informatie van iemand jonger dan 18 wordt niet bewust door ScentAir-producten en -diensten verzameld of opgeslagen.

Kan de Privacyverklaring worden gewijzigd?

Opmerking: deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We zullen alle wijzigingen op de website bekend maken of door contact met u op te nemen.

Hoe kan ik contact opnemen met ScentAir?

Voor gebruikers in de Verenigde Staten of andere landen buiten de Europese Economische Ruimte:

SCENTAIR TECHNOLOGIES, LLC

3810 SHUTTERFLY ROAD, SUITE 900

CHARLOTTE, NC, V.S.

Voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte:

SCENTAIR FRANCE PARC D’ACTIVITES DU CASSE 2 16 RUE JEAN MONNET 31240 SAINT JEAN

Voor gebruikers in Frankrijk : Conformément à la loi « Informatique et Libertés » N° 78-17 du 6 Janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition que vous pouvez exercer en vous adressant à :

SCENTAIR FRANCE PARC D’ACTIVITES DU CASSE 2 16 RUE JEAN MONNET 31240 SAINT JEAN

Als u vragen heeft, kunt u een verzoek indienen bij ons Comité voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar  privacy@scentair.com.

Laatst bijgewerkt: [8 januari, 2019]

 


Privacyverklaring voor ScentAir-websites 

Deze Privacyverklaring voor ScentAir-websites beschrijft informatie die ScentAir Technologies LLC, haar moederorganisaties en dochterondernemingen en gelieerde bedrijven (gezamenlijk 'ScentAir') verzamelt, gebruikt, deelt en opslaat, inclusief persoonlijke informatie (d.w.z. informatie waar u persoonlijk mee wordt geïdentificeerd, zoals uw naam, e-mailadres of factuurgegevens of andere gegevens die redelijkerwijs worden gebruikt om deze informatie uit af te leiden).

Dit document richt zich op informatie die is gerelateerd aan de werking van de openbare websites die beschikbaar zijn op ScentAir.com en subdomeinen van ScentAir.com, inclusief het My Account-portaal van ScentAir (elk een 'site').

We geven aanvullende details over hoe we informatie verzamelen en gebruiken in verband met ScentAir-producten en -diensten in onze Privacyverklaring voor ScentAir-producten en -diensten  die beschikbaar is op https://www.scentair.com/legal/privacy.html.

VERZAMELING EN GEBRUIK: ScentAir verzamelt via onze sites op verschillende manieren informatie over u. Deze informatie wordt gebruikt om gebruikers te voorzien van ScentAir-producten en -diensten, zodat wij begrijpen hoe bezoekers op onze site navigeren en om advertenties te bieden die relevant zijn voor uw interesses.

Aankoop- en aanmeldgegevens[Only applicable if online payment is allowed and offered in your jurisdiction] Als u via onze site voor ScentAir-producten betaalt, vragen we u om uw naam, e-mailadres, uw bedrijfsnaam, factuur- en verzendadres, creditcardgegevens en alle andere informatie te verstrekken die nodig is om de transactie uit te voeren. Als u een account maakt op My Account (een 'ScentAir-account'), kunnen uw naam, bedrijfsnaam, facturen en de laatste vier cijfers van uw creditcard of bankrekeninggegevens worden opgeslagen door ScentAir. We verzamelen niet uw volledige creditcardgegevens en slaan die ook niet op. Onze creditcardverwerkingsprovider, Chase Paymentech, verzamelt en slaat volledige betaalgegevens over u op. Als u een ScentAir-account aanmaakt en ervoor kiest om betaalkaartgegevens te laten opslaan, zal Chase Paymentech uw betaalgegevens opslaan.

Mailinglijstgegevens: U kunt ervoor kiezen om uw e-mailadres via een verzendformulier op onze site te verzenden of wanneer u zich aanmeldt voor een ScentAir-account. Uw e-mailadres kan worden gebruikt om u nieuws te sturen over ScentAir-gerelateerde diensten, enquêtes, producten of promoties. We kunnen een of meer serviceproviders gebruiken, o.a. voor het beheren van deze berichten, maar we delen uw e-mailadres zonder uw toestemming niet met spammers of andere derden.

Gegevens apparaatgebruik: Als u onze site bezoekt of zonder aangemeld te zijn bij een ScentAir-account, leggen we het IP-adres vanaf waar u onze site bezoekt vast, en als u een met ScentAir verbonden apparaat heeft, leggen we aanpassingen die u in het product aanbrengt vast via een website-interface. We slaan deze gegevens op met uw e-mailadres, gegevens over uw ScentAir-apparaat, gegevens die rechtstreeks door het apparaat worden verzameld, een historie van uw apparaatinstellingen en alle andere informatie die we hebben verzameld over uw gebruik van ScentAir-producten en -diensten. Bekijk onze  Privacyverklaring voor ScentAir-producten en -diensten  hier  om meer informatie te krijgen over de gebruiksgegevens die via onze producten worden verzameld.

Online tracering en uw keuzes:

Gegevens over websitegebruik: Zoals veel websites analyseren wij en onze externe partners logbestandgegevens en andere gegevens die worden verzameld via cookies, webbakens en andere traceringstechnologie om informatie te verzamelen over uw browse-gedrag als u onze site bezoekt, inclusief bijvoorbeeld uw type browser, domeinen, paginaweergaves, IP-adres, verwijs-/afsluitpagina's, informatie over hoe u omgaat met de webpagina's van onze site en met koppelingen van derden, verkeers- en gebruikstrends over de service, etc. We gebruiken sessiecookies om u aangemeld te houden terwijl u functies van onze site gebruikt; deze verdwijnen nadat u uw browser heeft afgesloten. We gebruiken ook persistente cookies, die in uw browser blijven en waarmee wij u kunnen herkennen wanneer u terugkeert naar de site. We gebruiken dit om uw informatie te onthouden, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren, om beter te begrijpen hoe u onze website en producten en diensten gebruikt, om problemen vast te stellen en op te lossen en anderszins onze site, producten en diensten te verbeteren. In sommige van onze e-mailberichten gebruiken we een 'doorklik-URL' die gekoppeld is aan content op de site. Wij traceren deze doorklikgegevens om ons te helpen de effectiviteit van onze klantencommunicatie te meten. We gebruiken ook analyseprogramma's van derden (waaronder Google Analytics) om ons te helpen bij het analyseren en verbeteren van onze service. De meeste internetbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt de instellingen van uw browser veranderen en het accepteren van cookies stoppen of het u eerst laten vragen voordat een cookie wordt geaccepteerd van de websites die u bezoekt. Als u uw browser instelt op het afwijzen van cookies, werken delen van onze site mogelijk niet voor u. Opmerking: afhankelijk van uw type apparaat of browser, kan het onmogelijk zijn om alle traceringsmechanismen op uw apparaat te verwijderen of uit te schakelen.

 • Uw selecte van de optie 'Niet bijhouden' die door uw browser wordt gegeven, heeft mogelijk geen effect op onze verzameling van cookiegegevens voor analytische en interne doeleinden. De enige manier om te kiezen voor volledige 'opt-out' van het verzamelen van informatie via cookies of andere traceringstechnologie is om actief de instellingen in uw browser of mobiele apparaat in te stellen op het verwijderen en uitschakelen van cookies en andere tracerings-/registratieprogramma's. (Voor meer informatie over cookies, wissen van gif-afbeeldingen/webbakens en gerelateerde technologieën kunt u naar  allaboutcookies.org) gaan.
 • We staan externe reclamepartners toe om cookies en andere technologie te gebruiken om in de loop van de tijd informatie te verzamelen over uw browse-activiteiten en binnen verschillende websites wanneer u onze site gebruikt. Zo gebruiken we bijvoorbeeld reclamediensten die door externe reclamepartners worden verstrekt, zoals Google Display Network en AdRoll, om u onze diensten op andere websites en online diensten aan te bieden. Via een proces dat 'retargeting' wordt genoemd, plaatst elke dienst een cookie in uw browser wanneer u onze site bezoekt, zodat ze u kunnen identificeren en u van reclames kunnen voorzien op andere sites op het web op basis van uw browse-activiteit. Om het gebruik van deze informatie voor reclame door deze externe reclamepartners te vermijden, kunt u onze browserinstellingen wijzigen en instellen dat cookies worden afgewezen of dat u ervan op de hoogte wordt gesteld dat cookies zijn ingesteld en dat u de optie 'Niet bijhouden' kunt selecteren, maar we hebben geen controle over en kunnen niet bevestigen dat deze externe reclamepartijen het browsersignaal 'Niet bijhouden' nakomen. Daarnaast zijn veel reclamebedrijven lid van de NAI of DAA en/of bieden 'opt-outs' op die branchepagina's op  networkadvertising.org/choices of aboutads.info/choices.

Sites en functies van derden: Onze site kan koppelingen naar andere websites bevatten die door derden worden beheerd en kunnen functies van sociale media, zoals Facebook en Twitter-knoppen (zoals 'Vind-ik-leuk', 'Tweet' of 'Vastmaken') omvatten. Deze sites van derden kunnen informatie over u verzamelen als u op een koppeling klikt en de sociale-media-sites kunnen automatisch informatie vastleggen over uw browse-gedrag telkens wanneer u een site bezoekt met een sociale-media-knop. Uw interacties met deze functies zijn gereglementeerd onder het privacybeleid van het bedrijf dat de functie biedt, maar niet onder ons privacybeleid. Wij hebben geen controle over welke informatie deze derde partijen verzamelen. Controleer uw privacy-instellingen op uw sociale-media-sites en denk goed na voordat u op koppelingen klikt die u naar een website van derden kan leiden.

Minderjarigen: Onze site verzamelt niet bewust persoonlijke informatie over kinderen jonger dan 18 jaar en slaat deze ook niet op.

GEGEVENS DELEN: Onder geen enkele omstandigheden delen we uw persoonlijke informatie voor enig commercieel of marketingtechnisch doel dat niet is gerelateerd aan de levering van ScentAir-producten en -diensten zonder u dat eerst te vragen. Punt uit. We verhuren of verkopen onze klantenlijsten niet.

De volgende situaties zijn de beperkte situaties waarin we mogelijk persoonlijke informatie delen:

 • Met uw toestemming: We kunnen persoonlijke informatie delen wanneer we uw toestemming hebben. Een voorbeeld hiervan zou zijn als u zich zou aanmelden voor programma's die worden aangeboden door onze partners. Als u dit doet, kunnen we bepaalde informatie met de partner delen. Hieronder zouden zaken kunnen vallen als uw inschrijvingsinformatie en de activeringsstatus van uw apparaat. Wanneer u diensten van derden gebruikt die zijn geïntegreerd met de ScentAir-producten, zullen die diensten onder hun eigen voorwaarden en privacybeleidsregels vallen.
 • Voor externe verwerking: We hebben leveranciers, serviceproviers en technici die helpen met sommige van onze verwerking en opslag, inclusief het assisteren bij het beantwoorden van uw vragen. Ze kunnen ook helpen bij het controleren van onze servers op technische problemen. Deze technici (evenals ScentAir-werknemers) kunnen bepaalde informatie over u of uw account openen in lijn met deze werkzaamheden maar deze technici mogen deze gegevens niet gebruiken voor doeleinden die niet voor ScentAir zijn. We hanteren ook strikte beleidsregels en hebben technische barrières voorhanden om ongeautoriseerde toegang tot videogegevens door werknemers te voorkomen.
 • Als onderdeel van zakelijke overdrachten: Na de verkoop of overdracht van het bedrijf en/of alle of een deel van haar activa, kan uw persoonlijke informatie deel uitmaken van de items die worden verkocht of overgedragen. We zullen een koper vragen om uw gegevens te behandelen volgens de geldende privacyverklaring op het moment van de verzameling daarvan.
 • Om wettelijke redenen: We kunnen informatie aan een derde verstrekken als we vol vertrouwen zijn dat we dat moeten doen vanwege wettelijke redenen. Bijvoorbeeld om te antwoorden op een juridische procedure, of om te voldoen aan staats- of federale wetten (of de toepasselijke wetten van landen buiten de Verenigde Staten).

We kunnen niet-persoonlijke informatie (bijvoorbeeld getotaliseerde of geanonimiseerde klantgegevens) openbaar delen en met onze partners. We kunnen bijvoorbeeld trends publiceren over geurgebruik. Deze informatie kan ook worden gedeeld met andere gebruikers om ze te helpen hun geurgebruik beter te begrijpen vergeleken met anderen in de ScentAir-community, of om ons in het algemeen te helpen ons systeem te verbeteren. We kunnen ook niet-persoonlijke informatie met onze partners delen. We treffen maatregelen om te voorkomen dat deze niet-persoonlijke informatie met u in verband kan worden gebracht en we vragen van onze partners om hetzelfde te doen.

Uw persoonlijke informatie kan worden verzameld, verwerkt en opgeslagen door ScentAir of haar serviceproviders in de Verenigde Staten of andere landen buiten de Europese Unie waarin onze servers zich bevinden. Als gevolg hiervan kan uw persoonlijke informatie onderhevig zijn aan wettelijke vereisten, inclusief wettelijke vereisten om persoonlijke informatie openbaar te maken aan autoriteiten in die jurisdicties.

BEVEILIGING: ScentAir neemt veiligheid serieus en geeft om de integriteit van uw persoonlijke informatie. We gebruiken commercieel redelijke fysieke, administratieve en technologische methoden om uw gegevens veilig te verzenden en op te slaan. ScentAir kan echter niet garanderen dat niet-gemachtigde derden nooit in staat zullen zijn om onze veiligheidsmaatregelen te hacken of uw persoonsgegevens te gebruiken voor ongeoorloofde doelen. In het geval dat informatie die onder ons beheer valt, in gevaar komt als gevolg van een schending van de veiligheid, zullen we redelijke stappen ondernemen om de situatie te onderzoeken en, waar nodig, die personen waarvan de informatie mogelijk in gevaar is gebracht daarvan op de hoogte stellen en andere stappen ondernemen conform alle toepasselijke wetten en voorschriften.

BEWARING: ScentAir bewaart uw persoonlijke informatie over het algemeen op servers van Scentair totdat  u ze verwijdert  of bewerkt, of voor zolang u klant van ScentAir blijft om u van ScentAir-producten te kunnen voorzien. Daarnaast kan ScentAir uw persoonlijke informatie bewaren voor een redelijke tijd nadat u ScentAir-klant bent geworden, om geschillen op te lossen, wettelijke verdediging op te stellen, audits uit te voeren, legale zakelijke doeleinden na te streven, uw overeenkomsten af te dwingen en ons te houden aan toepasselijke wetten.

INTERNATIONALE BEZOEKERS EN GEGEVENSOVERDRACHTEN

Internationale bezoekers: De ScentAir-website wordt gehost in de Verenigde Staten en is bedoeld voor gebruikers van over de hele wereld. Als u de site opent vanuit de Europese Unie of andere regio's met wetten die verzameling en gebruik van gegevens regelen die afwijken van de Amerikaanse wet, wees u er dan van bewust dat u uw persoonlijke gegevens overdraagt aan de Verenigde Staten en door uw persoonlijke gegevens te verstrekken gaat u akkoord met die overdracht.

Internationale gegevensoverdrachten: Wanneer we persoonlijke gegevens van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland overdragen naar andere landen, inclusief de Verenigde Staten, gebruiken we een verschillend aantal wettelijke mechanismen om ervoor te helpen zorgen dat uw gegevens op de juiste manier worden beschermd.

We kunnen, zoals beschreven in dit Privacybeleid, informatie delen met onze gelieerde bedrijven en dochterondernemingen en met derden. We kunnen informatie openbaar maken in antwoord op een juridische procedure of wettelijke verzoeken door overheden in de Verenigde Staten en andere landen, voor de doeleinden van de uitvoering van de wet en nationale veiligheid.

Individuele rechten in de Europese Economische Ruimte: Als u zich in de Europese Economische Ruimte bevindt, kunt u nagaan of ScentAir persoonlijke informatie over u verwerkt, toegang vragen tot uw persoonlijke informatie en ons vragen om uw persoonlijke informatie te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de verwerking door ScentAir van uw persoonlijke informatie. Maar dat kan van invloed zijn op uw gebruik van de ScentAir-producten en -diensten.

Toepasselijke wetgeving kan u het recht geven om toegang te vragen tot de (ontvangst)poort, bezwaar te maken tegen verwerking of deze te beperken, om rectificatie te vragen of om te verzoeken om persoonlijke informatie over u die door ScentAir wordt bewaard te wissen. Om uw privacy te beschermen, zal ScentAir commercieel redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren alvorens u toegang te verlenen of enige wijzigingen in uw persoonlijke informatie te laten aanbrengen.

WIJZIGINGEN IN PRIVACYBELEID:

Opmerking: deze privacybeleid kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. We zullen alle wijzigingen op de website bekend maken of door contact met u op te nemen.

CONTACT:

Voor gebruikers in de Verenigde Staten of andere landen buiten de Europese Economische Ruimte:

SCENTAIR TECHNOLOGIES, LLC

3810 SHUTTERFLY ROAD, SUITE 900

CHARLOTTE, NC, V.S.

Voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte:

SCENTAIR FRANCE
PARC D’ACTIVITES DU CASSE 2
16 RUE JEAN MONNET
31240 SAINT JEAN

Voor gebruikers in Frankrijk : Conformément à la loi « Informatique et Libertés » N° 78-17 du 6 Janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition que vous pouvez exercer en vous adressant à :

SCENTAIR FRANCE
PARC D’ACTIVITES DU CASSE 2
16 RUE JEAN MONNET
31240 SAINT JEAN

Als u vragen heeft, kunt u een verzoek indienen bij ons Comité voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar  privacy@scentair.com.

Laatst bijgewerkt: [8 januari, 2019]

Contact Form

Vraag vandaag nog uw consult aan!